Deskundigheidbevordering

Waarom deskundigheidsbevordering ?

Voor hulpverleners in het werkveld jeugd GGZ en jeugdzorg maar ook jeugdgezondheidszorg kan het prettig zijn meer te weten over psychische problemen bij kinderen en jeugdigen: de kenmerken, de verschillen tussen de diagnosen, de DSM-5. Maar ook de herkenning en signalering van beginnende problematiek, een methodiek voor ouderbegeleiding, systeemgericht werken en/of bij welke problematiek is dit een passende behandeling, enzovoort.

Wilt u meer weten over de kenmerken van klachten uit de DSM-5 en wilt u weten wat welke diagnose inhoudt en welke behandeling passend is?

Wilt u de kennis en vaardigheden van de psycho-diagnostici vergroten over neuro- psychologische diagnostiek? Of voorlichting over bepaalde probleemgebieden zoals dyslexie, ADHD, NLD en/of ASS. Wilt U één of meer onderwerpen uitdiepen, zoals schemagerichte therapie, persoonlijkheidsproblemen en - stoornissen? Behalve de voorbeelden die ik aandraag bestaat de mogelijkheid de cursus of training meer te vormen naar uw wensen.

Ik geef lezingen, cursussen en trainingen om uw kennis hierover te vergroten. Aarzel dan
niet en neem hierover contact met mij op. Dan kunnen de data worden gepland.

Werkwijze

In een eerste (gratis)gesprek is het doel te inventariseren wat de kennis- en vaardigheid behoefte is. Met andere woorden wat wilt u dat de deelnemers aan het eind van het traject hebben geleerd dan wel bereikt (einddoel) en in hoeveel tijd wilt u dat ze dit bereikt hebben.

Vervolgens maak ik een lesplan met daarin beschreven de leerdoelen, geef (indien nodig) een suggestie voor de te bestuderen literatuur en de verdeling van de onderwerpen over de verschillende (van tevoren overeengekomen) dagen. Daarbij is de inhoud afgestemd op de vraag en dus op maat gesneden. Tevens is de offerte bijgevoegd. Na een akkoord op de offerte en het lesplan kunnen de data worden gepland.