Expertise

Waarom een expertise vraag aan een psycholoog?

De meeste kinderen en jongeren groeien probleemloos op, het gaat goed op school, ze
maken makkelijk sociale contacten, zitten lekker in hun vel en kunnen hun aandacht goed bij de les houden. Sommige jeugdigen hebben hier meer moeite mee.
Zij kunnen minder goed meekomen met hun klasgenoten, worden niet gevraagd om feestjes en partijtjes, zijn somber enz. Bij deze kinderen en jeugdige is het erg belangrijk dat hun probleem op tijd herkend en onderzocht wordt. Het onderzoeken wat er aan de hand is en wat daar de reden van is kan door mij worden onderzoek.

Dit zal leiden tot een rapport met daarin de beschreven hulpvraag en de reden van
onderzoek, het diagnostische beeld (een samenhang van de klachten, ontwikkelings- en
systeemfactoren en persoonlijke eigenschappen) en eindigen met in een DSM 5 classificatie.

Het rapport kan dan worden gebruikt als basis voor een handelingsplan op school, het aanvragen van een PGB en/of het verlengen van speciaal onderwijs( REC 2 en 4 aanvraag).

De Werkwijze

Er vindt als eerste een gesprek plaats. Naar aanleiding
van informatie uit dit gesprek, eventueel met de informatie van school, wordt beoordeeld wat er aanvullend noodzakelijk is:

-          Anamnese: middels een anamneseformulier worden vragen gesteld met betrekking tot onder andere het huidige gedrag en schoolvaardigheden van de jongere maar ook het verloop in de diverse ontwikkelingsfasen.

-          Diagnostisch onderzoek: in een gesprek van ongeveer een uur tot ander half uur met de jongere worden middels vastgesteld wat er aan de hand is.

-          Testonderzoek: De duur van een psychologisch onderzoek is afhankelijk van de vraagstelling en het aantal daarop gebaseerde tests. Een gemiddelde testdag duurt van 09.00 uur tot 13.00 uur.

Na het onderzoek: Na het onderzoek worden de resultaten uitgewerkt in een
rapport. Dit rapport krijgt u thuisgestuurd. Zodra u dit rapport heeft
ontvangen, wordt een afspraak gemaakt om het onderzoek te bespreken.