Informatie

Psychologische expertise
Aan het einde van het onderzoek stuur ik u de nota over het aantal consulten/uren die ik aan het onderzoek heb besteed. Er wordt van u verwacht dat u deze nota binnen 14 dagen betaalt, onder vermelding van het notanummer. Deze nota kunt u indienen bij uw zorgverzekeraar. Doorgaans is het zo dat de betreffende zorgverzekeraar dan slechts een gedeelte van de kosten vergoedt.

Supervisie
Aan het einde van elke maand stuur ik u de nota over de uren supervisie die u in de afgelopen maand heeft gehad. Er wordt van u verwacht dat u deze nota binnen 14 dagen betaalt, onder vermelding van het notanummer.

Deskundigheidsbevordering
Na afloop van de training/cursus stuur ik u de nota (conform de overeengekomen offerte). Er wordt van u verwacht dat u deze nota binnen 14 dagen betaalt, onder vermelding van het notanummer.

Tarieven

Supervisie (uur tarief) € 110,-
Voorbereiding (uur tarief) € 55,-
Lesgeven (uur tarief) € 110,-
Reiskosten € 0,30 per km
Onderzoek (uur tarief) € 85,-